ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก
     เรามีทีมนักวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กในการให้คำปรึกษา ฝึกบำบัด กระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ทั้งรูปแบบ คอร์สภาษาไทย และภาษาอังกฤษ สำหรับน้องๆ ที่ศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ มีความสามารถและมีประสบการณ์เฉพาะด้านโดยตรง ได้รับใบอนุญาตเฉพาะด้านโดยคณะกรรมการวิชาชีพ และมีใบประกอบโรคศิลปะถูกต้องตามกฎหมายในการให้บริการแก่ผู้ปกครอง
ครูอาโป ชญานันทน์
หัวหน้าทีมนักวิชาชีพด้านพัฒนาการเด็ก
ผู้บริหาร GROWING SMART CLINIC
(วท.บ. กิจกรรมบำบัด, มหิดล)
ครูเบล ปพิชญา
นักกิจกรรมบำบัด
นักบำบัดด้านการบำบัดความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavior Therapist)
(วท.บ. กิจกรรมบำบัด, มหิดล)
(วท.ม. สุขภาพจิต, แพทยศาสตร์ จุฬาฯ)
ครูมิ๋ว ภาวินี
นักกิจกรรมบำบัดวิชาชีพ
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก 
(วท.บ. กิจกรรมบำบัด, เชียงใหม่)
ครูฝ้าย พิชชานันท์
นักกิจกรรมบำบัดวิชาชีพ
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก
(วท.บ. กิจกรรมบำบัด, เชียงใหม่)
ครูเบล ณัฐณิชา
นักกิจกรรมบำบัดวิชาชีพ
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก
(วท.บ. กิจกรรมบำบัด, มหิดล)
ครูหมิว ปาณิศา
นักกิจกรรมบำบัดวิชาชีพ
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก 
(วท.บ. กิจกรรมบำบัด, เชียงใหม่)
ครูการ์ตูน คณัสปรียา
นักกิจกรรมบำบัดวิชาชีพ
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก
(วท.บ. กิจกรรมบำบัด, เชียงใหม่)
ครูเพลง ภควดี
นักกิจกรรมบำบัดวิชาชีพ
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก
(วท.บ. กิจกรรมบำบัด, มหิดล)
ครูเฟิร์น ชนม์ชนก
นักกิจกรรมบำบัดวิชาชีพ
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก
(วท.บ. กิจกรรมบำบัด, เชียงใหม่)
ครูรัน กันณพัทธ์
นักกิจกรรมบำบัดวิชาชีพ
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก
(วท.บ. กิจกรรมบำบัด, เชียงใหม่)
ครูกานต์ กนกขวัญ
นักกิจกรรมบำบัดวิชาชีพ
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก
(วท.บ. กิจกรรมบำบัด, เชียงใหม่)
ครูติ๊งต่าง อนุธิดา
นักกิจกรรมบำบัดวิชาชีพ
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก
(วท.บ. กิจกรรมบำบัด, เชียงใหม่)
ครูเอก เอกราช
นักกิจกรรมบำบัดวิชาชีพ
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก
(วท.บ. กิจกรรมบำบัด, เชียงใหม่)
ครูปุ๋ย ดาผะเดิม
นักกิจกรรมบำบัดวิชาชีพ
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก
(วท.บ. กิจกรรมบำบัด, เชียงใหม่ เกียรตินิยมอันดับ 2)
ครูมายด์ ศิริลักษณ์
นักกิจกรรมบำบัดวิชาชีพ
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก
(วท.บ. กิจกรรมบำบัด, เชียงใหม่)
ครูฟ้าใส สิริวรรณ
นักกิจกรรมบำบัดวิชาชีพ
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก
(วท.บ. กิจกรรมบำบัด, มหิดล)
ครูมุก วณิชกานต์
นักกิจกรรมบำบัดวิชาชีพ
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก
(วท.บ. กิจกรรมบำบัด, มหิดล)
ครูจิ๊บ อารียา
นักกิจกรรมบำบัดวิชาชีพ
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก
(วท.บ. กิจกรรมบำบัด, เชียงใหม่)
ครูเต้ ภูมิภัทร
นักกิจกรรมบำบัดวิชาชีพ
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก
(วท.บ. กิจกรรมบำบัด, เชียงใหม่)
ครูจา จีรนาถ
นักกิจกรรมบำบัดวิชาชีพ
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก
(วท.บ. กิจกรรมบำบัด, มหิดล)
ครูปิงปอง ประดับพร
นักกิจกรรมบำบัดวิชาชีพ
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก
(วท.บ. กิจกรรมบำบัด, เชียงใหม่)
ครูชิงชิง ธรรมสรณ์
นักกิจกรรมบำบัดวิชาชีพ
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก
(วท.บ. กิจกรรมบำบัด, เชียงใหม่)
ครูป่าน ปาณิศา
นักกิจกรรมบำบัดวิชาชีพ
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก
(วท.บ. กิจกรรมบำบัด, เชียงใหม่)
ครูน้ำฟ้า พัทธ์ธีรา
นักกิจกรรมบำบัดวิชาชีพ
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก
(วท.บ. กิจกรรมบำบัด, มหิดล)
ครูตาล อรวีร์
นักกิจกรรมบำบัดวิชาชีพ
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก
(วท.บ. กิจกรรมบำบัด, มหิดล)
ครูกัส กัญญณัฐ
นักกิจกรรมบำบัดวิชาชีพ
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก
(วท.บ. กิจกรรมบำบัด, มหิดล)
ครูหลุยส์ ชฎาพร
นักกิจกรรมบำบัดวิชาชีพ
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก
(วท.บ. กิจกรรมบำบัด, เชียงใหม่)
ครูแพรว รัฐิกานต์
นักกิจกรรมบำบัดวิชาชีพ
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก
(วท.บ. กิจกรรมบำบัด, เชียงใหม่)
ครูกอล์ฟ ชนกนาถ
นักกิจกรรมบำบัดวิชาชีพ
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก
(วท.บ. กิจกรรมบำบัด, เชียงใหม่)
ครูฟ้า รัตนาภรณ์
นักกิจกรรมบำบัดวิชาชีพ
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก
(วท.บ. กิจกรรมบำบัด, เชียงใหม่)
ครูปราง ปรางอร
นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย (แก้ไขการพูด)
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก
(วท.บ. ความผิดปกติทางการสื่อความหมาย, มหิดล)
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
ครูแคลร์ เพชรรัตน์
นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย (แก้ไขการพูด)
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก
(วท.บ. ความผิดปกติทางการสื่อความหมาย, มหิดล)
(วท.ม. ความผิดปกติทางการสื่อความหมาย, เชียงใหม่)
ครูนุ้ย พัชรพร
นักจิตวิทยาพัฒนาการ
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก
(วท.บ. จิตวิทยา, จุฬาฯ เกียรตินิยมอันดับ 1)
ครูเจน กันตา
นักจิตวิทยาคลินิก 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดความคิดและพฤติกรรม
(วท.บ. จิตวิทยา, ธรรมศาสตร์)
(Cognitive Behavioral Therapy, จุฬาฯ )
ครูเมย์ วันเพ็ญ
นักจิตวิทยาคลินิก
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก
(ศศ.บ. จิตวิทยาคลินิก, Saint Louis College)
ครูแต้ว กัลยารัตน์
นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย (แก้ไขการพูด)
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก
(วท.บ. ความผิดปกติทางการสื่อความหมาย, มหิดล)
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้