คอร์สกิจกรรมบำบัด
 
     การฝึกกิจกรรมบำบัดในเด็ก (Occupational Therapy) เป็นกระบวนการที่สำคัญทางการแพทย์หลัก ซึ่งช่วยให้เด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้ และการพัฒนา เช่น เด็กที่มีภาวะพัฒนาการล่าช้าในรูปแบบต่างๆ ทั้งทางภาษา และสังคม ออทิสติก (ASD) ออทิสติกเทียม สมาธิสั้น (ADHD) ไม่นิ่ง พูดช้า ไม่พูด สื่อสารได้ไม่ตรงตามวัย ให้อาการต่างๆ ดีขึ้น พัฒนาการขึ้น เพื่อจุดมุ่งหมายสูงสุดคือให้เด็กๆ กลับมามีพัฒนาการใกล้เคียงตามวัย เพื่อให้ดำเนินชีวิตได้อย่างมีศักยภาพที่บ้าน โรงเรียน และสังคมภายนอก นักกิจกรรมบำบัดจะใช้กิจกรรม วิธีการ และอุปกรณ์ที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมความบกพร่องในด้านต่างๆ
 
     การฝึกกิจกรรมบำบัดในเด็ก เป็นรูปแบบการฝึกบำรักษาเฉพาะบุคคล (ใช้วิธีการฝึก รูปแบบการฝึก และอุปกรณ์การฝึกแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของปัญหา) โดยมีพื้นฐานการฝึกเพื่อส่งเสริมฐานล่างของพัฒนาการเด็ก (Pyramid of Learning) คือระบบ SI (Sensory Integration) กระบวนการทำงานภายในสมองที่ คอยจัดระเบียบ คัดกรองความรู้สึก และสิ่งต่างๆ ที่กระตุ้นร่างกาย ผ่านระบบประสาทรับความรู้สึกและสั่งให้ร่างกายแสดงออกมา ในรูปแบบของพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆ ที่ทำงานบกพร่อง ทำให้มีการแสดงออกถึงปัญหาหลากหลายรูปแบบ เช่น กล้ามเนื้อมัดเล็ก การเขียน กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ทักษะทางร่างกาย การปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมต่างๆ การใช้ร่างกายทั้งสองซีกประสานกัน การใช้มือและตาในการทำงานร่วมกัน การคิดวิเคราะห์ การพูด การอ่าน การมีสมาธิจดจ่อ การทำกิจวัตรประจำวันและมีพฤติกรรมที่เหมาะสมมีปัญหา ซึ่งหลังจากได้รับการฝึกบำบัดเพื่อให้กระบวนการทำงานของ SI (Sensory Integration) กลับมาทำงานได้อย่างเหมาะสมแล้ว กระบวนการพัฒนาการด้านต่างๆ จะค่อยๆ ทำงานได้อย่างสมบูรณ์ตามมาในท้ายที่สุด
 
     นอกจากจะใช้เพื่อฟื้นฟู บำบัดรักษาเด็กๆ ในกลุ่มที่มีภาวะล่าช้าทางพัฒนาการรูปแบบต่างๆ แล้ว ยังสามารถใช้เพื่อฝึกส่งเสริมพัฒนาการและศักยภาพของเด็กๆ โดยการส่งเสริมให้ระบบ SI (Sensory Integration) ที่ทำงานได้ปกติดีอยู่แล้ว ทำงานได้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ศักยภาพทางด้านสมองและการทำงานของร่างกายเด็กๆ มีความพร้อมสำหรับการเผชิญสิ่งใหม่ๆ ในสังคมภายนอก เตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดในรั้วโรงเรียนอย่างมีศักยภาพ มีกระบวนการคิด วิเคราะห์ วางแผนที่ดี สามารถนำผลลัพธ์จากการฝึกกิจกรรมบำบัด ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

รายละเอียดคอร์สกิจกรรมบำบัดที่บ้าน
เด็กๆ ปรับตัวได้ง่ายในสถานที่คุ้นเคย รู้สึกปลอดภัย ผู้ปกครองไม่ต้องเดินทาง ลดปัญหาด้านการจัดสรรเวลา ฝึกหลังเลิกเรียน และในเวลาที่ผู้ปกครองสะดวก
 
- 1 คอร์ส ประกอบด้วยการฝึกกิจกรรมบำบัดทั้งหมด 10 ครั้ง
- ระยะเวลาการฝึก 2 ชั่วโมงต่อครั้ง (ฝึกกิจกรรมบำบัด 1 ชั่วโมง 45 นาที และให้คำปรึกษาแนะนำกับผู้ปกครองหรือพี่เลี้ยง 15 นาที)
- สรุปการฝึกในกลุ่มไลน์ส่วนตัวของแต่ละครอบครัวในทุกๆ ครั้งที่เข้ารับการฝึกกิจกรรมบำบัด
- รายงานสรุปการฝึกบำบัด ทุกๆ 10 สัปดาห์ (สำหรับพบแพทย์เฉพาะทางและสำหรับโรงเรียน)
 
 
รายละเอียดคอร์สกิจกรรมบำบัดที่คลินิก (กรุงเทพกรีฑา)
 
- 1 คอร์ส ประกอบด้วยการฝึกกิจกรรมบำบัดทั้งหมด 10 ครั้ง
- ระยะเวลาการฝึก 1 ชั่วโมงต่อครั้ง (ฝึกกิจกรรมบำบัด 50-55 นาที และให้คำปรึกษาแนะนำกับผู้ปกครองหรือพี่เลี้ยง 5-10 นาที)
- รายงานสรุปการฝึกบำบัด ทุกๆ 2 คอร์ส (สำหรับพบแพทย์เฉพาะทางและสำหรับโรงเรียน)
 
GROWING SMART CLINIC ได้รับใบอนุญาตสถานพยาบาลประเภทคลินิกอย่างถูกต้อง ให้บริการโดยนักกิจกรรมบำบัดวิชาชีพ นักแก้ไขการพูด นักจิตวิทยาคลินิก นักจิตวิทยาพัฒนาการ และครูการศึกษาพิเศษ ประสบการณ์เฉพาะด้านพัฒนาการเด็ก ทุกท่านมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ปกครองจึงมั่นใจได้ว่า "เราคือทีมผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กตัวจริง ฝึกบำบัดด้วยวิธีการทางการแพทย์รูปแบบสากล" 

 
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้